Abstinentie

onthouding(sverschijnselen), m.n. van medicijnen, alcohol, drugs