Acantholyse

verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat