Adrenerg

m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met een effect als van adrenaline