Anastomose

vaatverbinding, het aan elkaar verbinden van 2 vaten