Antibiogram

beeld van de gevoeligheid voor bacteriedodende middelen