Anticonvulsivum

middel tegen stuipen, toevallen (bij epilepsie)