Antidepressivum

middel tegen ziekelijke neerslachtigheid