Antifibrinolyticum

middel tegen oplossing van fibrine bij de bloedstolling