Antitoxine

middel dat de gifstof onschadelijk maakt