Auscultatie

luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Hart of longen