Automatie

zelfstandige handelingen en verrichtingen die gebeuren zonder zich dit bewust te zijn