Bio-Equivalent

biologisch vergelijkbaar, met dezelfde kracht en uitwerking