Bronchinctasie

verwijding van de luchtpijn-vertakkingen