Caudaal

met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg