Chelatie

een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging