Contractiliteit

vermogen zich te kunnen samentrekken