Curettage

uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen