Decompensatie

verstoring van het evenwicht door een afnemende functie bijv. v.h hart