Degeneratief

afnemen of vermindering van orgaan of functie