Deprivatie

een gemis dat leidt tot ziekteverschijnselen