Donor

gever bijv. Orgaandonor= degene die zijn orgaan afstaat