Echografie

beeld (of foto) van organen dat gemaakt wordt via geluidsgolven die worden teruggekaatst