Eclampsie

stuipen of toevallen tijdens zwangerschap