Effusie

doorsijpelen van vloeistof naar lichaamsholte of weefsel, de vloeistof zelf