Elektrocardiografie

onderzoek van de electrische activiteit van het hart