Endotheel

inwendig bekledings weefsel van bloed- en lymfvaten