Extravasaal

extravasculair (buiten de bloedvaten)