Farmacodynamie

leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen