Fotosensibilisatie

overgevoelig worden voor licht