Fysiologisch

door de natuur bepaald, de natuurlijke verrichtingen van levende wezens of hun organen betreffend