Hemodialyse

bloedzuivering door middel van een kunstnier