Hepatocellulair

met betrekking tot de levercellen