Hyperostose

beenuitwas, op verschillende plaatsen optredende botverdikking