Hyperurikemie

overmaat aan urinezuur in het bloed