Keto-Acidose

zuurvergiftiging (verstoring van de stofwisseling) bij suikerziekte