Latentietijd

tijd tussen prikkeling en reactie (waarin niets merkbaar is)