Methemoglobinemie

aandoening van de bloedkleurstof