Myeloom

kwaadaardig gezwel van ruggemerg of beenmerg