Neurotransmitter

chemische stof als overbrenger van de zenuwprikkel