Normalisatie

in overeenstemming brengen met een norm