Osmotisch

door wederzijdse doordringing veroorzaakt