Paracentese

doorprikking bij. Van het trommelvlies van het oor