Parathyreoïd

met betrekking tot de bijschildklieren