Parenteraal

door inspuiting, direct in de bloedvaten