Receptor

bestanddeel dat gevoelig is voor prikkels