Reconstitutie

bijeenbrengen van verschillende componenten