Risicopatiënt

patient die gevaar loopt om ziek te worden