Salicylisme

vergiftiging door gebruik van salicylpreparaten