Symptomatisch

met betrekking tot ziekteverschijnselen