Tandsteen

afzetting van caliumzouten en verontreinigingen op gebitselementen